• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อาคารคอซิมบี้ เลขที่ 5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3632 , 0-7621-1035 ต่อ 100 แฟกซ์ 0-7621-3632 , 0-7621-1035 ต่อ 110
Email : info@phuketlocal.go.th