• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันพุธที่ 28 ธ.ค. 2559 เวลา 13.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องคอนเฟอร์เร้นท์ ชั้น 12 โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต ที่ประชุมมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ , การจ่ายขาดเงินสะสม , โครงการจังหวัดสะอาด