สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
 
 • กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติร... (ดู : 56)
  เมื่อเวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึ... (ดู : 56)
 • การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ... (ดู : 122)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญจร ครั... (ดู : 122)
 • การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ... (ดู : 108)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเ... (ดู : 108)
 • การประชุม "วาระงานยามเช้า" (ดู : 71)
  เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดประชุม “วาระงานย... (ดู : 71)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 24 ตุลาคม 51