สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
 
 • การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ... (ดู : 40)
  เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมสนามกอล์... (ดู : 40)
 • กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติร... (ดู : 82)
  เมื่อเวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึ... (ดู : 82)
 • การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ... (ดู : 151)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญจร ครั... (ดู : 151)
 • การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ... (ดู : 126)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเ... (ดู : 126)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 24 ตุลาคม 51