สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
 
 • การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ... (ดู : 4)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญจร ครั... (ดู : 4)
 • การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ... (ดู : 46)
  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเ... (ดู : 46)
 • การประชุม "วาระงานยามเช้า" (ดู : 38)
  เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดประชุม “วาระงานย... (ดู : 38)
 • วันท้องถิ่นไทย 2559 (ดู : 41)
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (ดู : 41)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 24 ตุลาคม 51