สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดถูเก็ต (หลังใหม่) ถ.นริศร อำภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-213632,076-211035 แฟกซ์ 076-213632 Email : info@phuketlocal.go.th
แบบฟอร์มการติดต่อ :
ชื่อ - นามสกุล
: *
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : *
รายละเอียดการติดต่อ :
รหัสยืนยัน :  
 
    * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้
ให้ครบทุกช่อง