• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวรณสวนสาธารณะสะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กุมภาพันธ์ 2561

ร่างประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวรณสวนสาธารณะสะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)