• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวรณสวนสาธารณะสะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561
004.pdf (ดาวน์โหลด : 151)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวรณสวนสาธารณะสะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)