• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ"
17 เมษายน 2561
477.pdf (ดาวน์โหลด : 51)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร