• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(ร่าง) ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน
25 เมษายน 2561
010.pdf (ดาวน์โหลด : 62)

(ร่าง) ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน