• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีจัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในปี 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 มิถุนายน 2561
016.pdf (ดาวน์โหลด : 28)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีจัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในปี 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น