• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางการจ้างการประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2561
021.pdf (ดาวน์โหลด : 29)

ประกาศราคากลางการจ้างการประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)