• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561
023.pdf (ดาวน์โหลด : 21)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)