• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางเจ้าเหมาบริการบุคคลธรรมดา นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 กันยายน 2561
025.pdf (ดาวน์โหลด : 7)

ประกาศราคากลางเจ้าเหมาบริการบุคคลธรรมดา นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562