• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2561
027.pdf (ดาวน์โหลด : 9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง