• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศง 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
8 ตุลาคม 2561
031.pdf (ดาวน์โหลด : 17)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศง 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"