• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กกต. ประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาขนในจังหวัด
8 ตุลาคม 2561
033.pdf (ดาวน์โหลด : 10)

ประกาศ กกต. ประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาขนในจังหวัด