• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
หนังสือราชการ
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 เเละประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5
14 มิถุนายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2561
เลขที่ : ภก0023.3/ว2829
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 เเละประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5 [ทั่วไป]
2829.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.54 MB.] (ดาวน์โหลด : 20)

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 เเละประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5