• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
หนังสือราชการ
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
12 กรกฎาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 12 กรกฎาคม 2561
เลขที่ : ภก0023.5/ว3294
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า [ทั่วไป]
3294.pdf [ขนาดไฟล์ : 275.95 KB.] (ดาวน์โหลด : 13)

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า