• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
หนังสือราชการ
การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ
11 ตุลาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 11 ตุลาคม 2561
เลขที่ : ภก0023.3/ว4890
เรื่อง : การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ [ด่วนที่สุด]
4890.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.82 MB.] (ดาวน์โหลด : 4)

การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ