• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
กระดานสนทนาใน สถจ.

: อบรมสัมมนาของม.ขอนแก่นที่นครศรีฯ

โพสต์เมื่อ: 2 ธันวาคม 2556 18:59 น.

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่นและบทบาทของท้องถิ่นกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ครับ http://www.thungsongcity.com/

ส.ทวีสุข timesmedia99@hotmail.com 223.205.84.xxx

แสดงความคิดเห็น